Cổ đôngTin tức Cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày 17/07/2014, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 5 (cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh).( xem tại đây)