Dịch vụ

Dịch vụ khai thác và sửa chữa container

Với cách quản lý, phân chia công việc cho từng bộ phận cùng với trang thiết bị hiện đại, bãi Vinatrans muốn tạo sự yên tâm cho khách hàng về Container và dịch vụ kèm theo. Đảm bảo mọi hoạt động là một vòng khép kín.Với cách quản lý, phân chia công việc cho từng bộ phận cùng với trang thiết bị hiện đại, bãi Vinatrans muốn tạo sự yên tâm cho khách hàng về Container và dịch vụ kèm theo. Đảm bảo mọi hoạt động là một vòng khép kín.  Đọc tiếp » Dịch vụ khai thác và sửa chữa container