LỊCH 2011

THÀNH VIÊN

ĐỐI TÁC


Tin tức & sự kiện
 • QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  -Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam v/v Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty ..........

 • BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

  Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 ...........

 • Thông tin tuyển dụng

  Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) thành lập từ năm 1975, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận Logistics tại Việt Nam.Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh công ty cần tuyển thêm nhân viên sales  ........

 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2016

  Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 và thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016....

   

 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS)  v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016....

THÔNG TIN GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Thông tin tuyển dụng [ 22.03.2016 20:46]
  Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) thành lập từ năm 1975, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận Logistics tại Việt Nam.Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh công ty cần tuyển thêm nhân viên sales  ........ Xem chi tiết
Thông tin tuyển dụng [15.03.2013 10:15]
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ Cơ quan Bộ GTVT [02.06.2011 14:59]
Bộ GTVT công bố Bộ thủ tục hành chính [14.08.2009 17:21]
TIN TỨC DÀNH CHO CỔ ĐÔNG
  NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020
 

Nghị quyết v/v Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.....

Xem chi tiết
 Báo cáo kết quả kiểm tra thuế niên độ năm 2015 [02.11.2016 03:54]
 Báo cáo tài chính quý III năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016 [25.10.2016 22:19]
 Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 và công văn giải trình chênh lệch LNST (báo cáo riêng / hợp nhất ) 6 TĐN 2016 & 6 TĐN 2015. đầu năm 2016 [05.08.2016 02:47]
 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016 và Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 [29.07.2016 05:10]
  TUYỂN DỤNG  

Thông báo tuyển dụng


  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  

  Lượt truy cập  
 Online 001
 Hits 001014747

  TIỆN ÍCH  
Liên kết web

406 Nguyễn Tất Thành ,Phường 18,Quận 4,TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 - 8)   3 941 4919 Fax: (84 - 8)   3 940 4770
E-mail: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn
copyright © 2009VINATRANS. All rights rerserved
Design by vihan