LỊCH 2011

THÀNH VIÊN

ĐỐI TÁC


Tin tức & sự kiện
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS)  v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016....

 • Quyết định của cục thuế TP.HCM v/v xử phạt hành chánh

  Quyết định của cục thuế TP.HCM v/v Xử phạt hành chính về thuế niên độ 2014...........

 • Quyết định của Hội đồng Quản trị

   Quyết định của Hội đồng Quản trị v/v thay đổi thông tin của Doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đầu tư , tăng tổng vốn đầu tư, gia hạn thời gian hoạt động............ 

 • CBTT v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2015

   Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v lựa chọn đơn vị kiễm toán cho Công ty năm 2015.....

 • CBTT QĐ HĐQT v/v chuyển nhượng vốn tại CT TNHH Logistics Sojitz ( Việt Nam ).

  Quyết định của Hội Đồng Quản Trị v/v Chuyển nhượng vốn Sojitz Logistics Corporation ....

THÔNG TIN GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Thông tin tuyển dụng [ 15.03.2013 10:15]
  Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) thành lập từ năm 1975, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận Logistics tại Việt Nam.Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh công ty cần tuyển thêm nhân viên sales  ........ Xem chi tiết
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ Cơ quan Bộ GTVT [02.06.2011 14:59]
Bộ GTVT công bố Bộ thủ tục hành chính [14.08.2009 17:21]
TIN TỨC DÀNH CHO CỔ ĐÔNG
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
 

Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS)  v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016....

Xem chi tiết
 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 [20.01.2016 08:33]
 Quyết định của cục thuế TP.HCM v/v xử phạt hành chánh [09.12.2015 03:57]
 Quyết định của Hội đồng Quản trị [21.08.2015 03:48]
 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 [29.07.2015 23:41]
  TUYỂN DỤNG  

Thông báo tuyển dụng


  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  

  Lượt truy cập  
 Online 001
 Hits 000941836

  TIỆN ÍCH  
Liên kết web

406 Nguyễn Tất Thành ,Phường 18,Quận 4,TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 - 8)   3 941 4919 Fax: (84 - 8)   3 940 4770
E-mail: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn
copyright © 2009VINATRANS. All rights rerserved
Design by vihan