LỊCH 2011

THÀNH VIÊN

ĐỐI TÁC


Tin tức & sự kiện
 • CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

   CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015.....

 • THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

   Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015...

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ

   Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015...

 • Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

   Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam v/v tăng vốn đầu tư của công ty tại CT TNHH Nissin Logistics ( VN )....  Xem  tại đây

 • THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  THÔNG BÁO

  Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

THÔNG TIN GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Thông tin tuyển dụng [ 15.03.2013 10:15]
  Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) thành lập từ năm 1975, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận Logistics tại Việt Nam.Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh công ty cần tuyển thêm nhân viên sales  ........ Xem chi tiết
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ Cơ quan Bộ GTVT [02.06.2011 14:59]
Bộ GTVT công bố Bộ thủ tục hành chính [14.08.2009 17:21]
TIN TỨC DÀNH CHO CỔ ĐÔNG
  CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015
 

 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015.....

Xem chi tiết
 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 [12.03.2015 21:40]
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ [06.02.2015 14:53]
 Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 [02.02.2015 14:29]
 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị [11.12.2014 16:29]
  TUYỂN DỤNG  

Thông báo tuyển dụng


  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  

  Lượt truy cập  
 Online 001
 Hits 000868981

  TIỆN ÍCH  
Liên kết web

406 Nguyễn Tất Thành ,Phường 18,Quận 4,TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 - 8)   3 941 4919 Fax: (84 - 8)   3 940 4770
E-mail: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn
copyright © 2009VINATRANS. All rights rerserved
Design by vihan