Cổ đôngTin tức Cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày 24/04/2015, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần 6 (Thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật). ( xem tại đây)