Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam

406 Nguyễn Tất Thành ,Phường 18,Quận 4,TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 – 8)   3 941 4919 Fax: (84 – 8)   3 940 4770
Email: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn