Logistics – a service of management over the flow of goods, equipment, materials, people …between points of origin to end-use destination....
VINATRANS with 46 years of experience in the logistics and forwarding industry, with professional labors, always offer to our customers the best...
By effectively combining flexible transportation modules, Vinatrans offers high-quality and professional solutions of multimodal services....
We – VINATRANS are proud of to be one of leaders in customs brokerage filed in Vietnam. As the first company to be established in logistics industry....
VINATRANS provide machinery and equipment moving service in Vietnam for all types of production machinery and for moving the whole factory or just....
Vinatrans offers a full suite of transportation services from single full-container load ( FCL) shipments to integrated multimodal solutions....

Service of VINATRANS

Logistics Services
Multi-Modal Transport Services
Seafreight Services
Air Freight Forwarding
Inland Transportation
Courier Services
LCL Consolidation Services
Chartering & Brokering and Shipping Agency
Customs Brokerage Services
Warehousing and Distribution
Container Depot Services
Packing Services
Office And Household Moving Service
Machinery And Equipment Moving Service
Fairs and Exhibition Handling
Project works Services

News & Events

Tác động từ sự tăng trưởng ngành Thép đối với Logistics

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn đối với mọi lĩnh vực của nền kinh tế, các hệ lụy của dịch bệnh đã tạo sức ép nặng nệ lên nền kinh tế toàn cầu.

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Sáng ngày 31/03/2021, tại Hội trường Công ty 406 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Những thách thức của chuổi cung ứng thời hậu Covid

Đầu những năm 2020, cả thế giới đã phải đón nhận một cơn đại dịch toàn cầu COVID-19 gây ra vô vàn tác động lên nền kinh tế cả thế giới.

Associate and certificate

  • ISO 9001:2000 – DNV.
  • International Federation of Freight Forwarders Associations – FIATA.
  • International Air Transport Association – IATA.
  • Vietnam Logistics Service Enterprise Association – VLA.

Typical Customer VINATRANS