THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Tin tức dành cho cổ đông

NQ HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025

27.06.2020 15:20
  • NQ HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

 

  • NQ HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO