THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông Tin tức dành cho cổ đông

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2016

Nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2016.

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO