THÀNH VIÊN
LỊCH 2017
TIỆN ÍCH
thông tin cổ đông
22.12.2016 13:40
 Gia hạn thời gian công bố BCTC trong năm tài chính 2016
Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC trong năm tài chính 2016.
22.12.2016 13:37
Xử phạt hành chính về thuế niên độ 2014
Quyết định của cục thuế TP.HCM v/v Xử phạt hành chính về thuế niên độ 2014.
22.12.2016 13:32
 Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2015.
22.12.2016 13:30
Chuyển nhượng vốn Sojitz Logistics Corporation
Quyết định của Hội Đồng Quản Trị v/v Chuyển nhượng vốn Sojitz Logistics Corporation.
22.12.2016 13:27
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC NĂM 2014
Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS) v/v Chia cổ tức năm 2014
22.12.2016 13:24
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH.
Ngày 24/04/2015, Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 6 (Thay đổi Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật )
22.12.2016 13:20
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
  Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015...
22.12.2016 10:41
no-image
   Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam v/v tăng vốn đầu tư của công ty tại CT TNHH Nissin Logistics ( VN )....  Xem  tại đây
22.12.2016 10:37
no-image
 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIÊC CHẤP THUẬN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VÀ THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CTCP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM... 
22.12.2016 10:34
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH.

TUYỂN DỤNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO